Portret foto Maurice Albert François

Maurice François

Maurice is geboren te Kain op 04 mei 1949
en overleden te Kain op 05 augustus 2022.

Dit afscheid wordt verzorgd door Desablens I Sereni